Font
Font

NO | ENG

NO | ENG

NO | ENG

Vakre Statsraad Lehmkuhl ligger i tørrdokk i Bergen for den mest omfattende overhalingen noensinne. 

Over 20 kilometer med gammelt rep skal byttes ut, mastene tas ned og den skal renoveres både på innsiden og utsiden.

I samarbeid med Kongsberg Gruppen rustes den 110 år gamle skuta opp til et topp moderne forskningsskip.

Snart er den klar for en 12 måneder lang forskningsekspedisjon
– One Ocean Expedition 25-26.

110-år gammelt topp moderne forskningsskip

Statsraad Lehmkuhl var allerede et avansert forskningsskip før denne oppgraderingen, men nå løftes nivået flere hakk. 

Journalist: Björn Audunn Blöndal
Foto/video: Björn Audunn Blöndal, Oslo Museum, Statsraad Lehmkuhl, Jesper Rosenmai, Ingrid Wollberg, Hanna Thevik
Illustrasjon: Marius Halvorsen

Det som møter studentene og forskerne som border Statsraad Lehmkuhl for ekspedisjonen, er noe av det mest avanserte forskningsutstyret som finnes i verden. 

– De får jobbe med utstyr og i et miljø som er tett på det de vil få tilgang ti i arbeidslivet om de fortsetter en karriere som forskere, sier Geir Pedersen, forsker ved Havforskningsinstituttet og leder for vitenskapskomiteen i One Ocean Expedition. 

– Studentene kommer til å møte et internasjonalt miljø, med forskere og andre studenter fra hele verden. De får en helt unik arena for nettverksbygging.  

– Bare det å få være med på seilas med en over hundre år gammel skute, er en helt magisk opplevelse, forteller han. 

Reisen starter under One Ocean Week i Bergen, og seilskuten vil returnere til samme havn et år senere, under One Ocean Week 2026.

Men mellom avreise og hjemkomst ligger en eventyrlig rute. Som en anerkjent del av FNs tiår for havforskning, vil Statsraad Lehmkuhl delta aktivt under FN’s store havkonferanse “UNOC 2025” og besøke 20 forskjellige havner rundt om i verden. Destinasjonene strekker seg over flere kontinenter, fra Europa til USA, og til Sentral- og Sør-Amerika. Ekspedisjonen er ikke bare en reise over havene, men også en reise for å forstå dem bedre.

Et kort tiår før Statsraad Lehmkuhl ble sjøsatt, skrev den norske oppdageren Roald Amundsen historie ved å navigere gjennom den utfordrende Nordvestpassasjen. Skipet han brukte, Gjøa, er nå et gigantisk museumsobjekt på Frammuseet på Bygdøy. Det majestetiske skoleskipet Statsraad Lehmkuhl derimot, er i full drift og skal snart seile i Amundsens kjølevann gjennom Nordvestpassasjen. 

I tillegg til å utdanne neste generasjons havforskere, skal Lehmkuhl sanke uvurderlig informasjon om havet, biologien, forurensning og klimaendringens påvirkning.   

Lehmkuhl er et flytende forskningslaboratorium, med avansert utstyr for å samle inn og analysere data fra verdenshavene. Denne informasjonen vil gi forskere dyrebar innsikt i økosystemene i fjerne og ofte utilgjengelig farvann.

– Nordvestpassasjen er ganske dårlig kartlagt fra før. Her er det eksisterende datagrunnlaget mangelfullt og det er her Lehmkuhl vil kunne fylle en del hull, forteller Pedersen.  

– Denne ekspedisjonen kommer til å leve lenge etter at Lehmkuhl når hjemmehavnen. Vi kommer til å sitte igjen med data som kommer forskere til nytte i mange år framover.

Lære mer om havet

Lehmkuhl blir nå også utstyrt med et eget laboratorium nytt og prøvetakingsutstyr. Dette blir studentene og forskernes eget arbeidssted hvor de både kan operere alle sensorer samt håndtere vannprøver og jobbe med databehandling og analyser.

Vannprøvene hentes opp via en såkalt CTD- rosett, som senkes ned i havet med en helt ny vinsj som blir montert på dekk. De tre bokstavene står for "Conductivity Temperature Depth".  Løsningen har en krans av med 12 prøveflasker montert i en ring. Hele rosetten er festet til en 1000 meter lang vaier som kan senke den ned i havdypet. Det disse flaskene gjør, er at de åpner og lukker seg på ulike dybder i vannet. Dermed får man sanket vannprøver gjennom de ulike lagene i havet. I vannet kan man analysere alger, plankton og andre organismer som lever i vannet, samt nivået av mikroplast og annen forurensing. I tillegg registrerer rosetten lyder, temperaturer og en hel del annen data.

– Vi jobber også med å installere automatiserte målinger på vanninntaket, slik at vi løpende kan måle og analysere vannet i overflaten der Lehmkuhl seiler, forteller Tonny Algrøy, salgsdirektør (for Havforskning) ved Kongsberg Discovery.

Han kan fortelle at Kongsberg Gruppen jobber med å sette opp en god dataløsning, en stor harddisk hvor all data kan lagres ombord før de bearbeides og sendes til land daglig ved hjelp av Blue Insight som er Kongsberg’s nye satsning på foredling og deling av havdata. Gjennom et slikt tokt samles enorme mengder rådata som trenger bearbeiding for å omsettes til viten.

– Det er to hovedsakelige oppgraderinger som gjøres på sensorsiden i denne runden, forteller Algrøy. 

– Det skal settes inn et såkalt blister i skroget foran her på skipet, sier han og peker på skutesiden. Det smeller og dunker og hviner i vinkelslipere fra innsiden.  

Water, Liquid, Blue, Azure, Fluid
Bottle stopper & saver, Cork, Liquid, Handwriting, Fluid

Oppgradert laboratorium

Naval architecture, Boat, Vehicle, Watercraft, Wood
Flash photography, Smile, White, Vehicle, Boat

FLERE HAKK OPP: 
– Nå oppgraderer vi utstyret på det gamle skole- og forskningsskipet med flere hakk, sier Tonny Algrøy, salgsdirektør for Havforskning ved Kongsberg Discovery.

Lehmkuhl blir nå også utstyrt med et eget laboratorium. Dette blir studentene og forskernes eget arbeidssted hvor de kan håndtere alle vannprøver og jobbe med databehandling og analyser.

Vannprøvene hentes opp via en såkalt CTD. De tre bokstavene står for "Conductivity Temperature Depth". Det er en slags rosett med 12 flasker montert i en ring. Hele rosetten er festet til en 1000 meter lang vaier som kan senke den ned i havdypet. Det disse flaskene gjør, er at de åpner og lukker seg på ulike dybder i vannet. Dermed får man sanket vannprøver gjennom de ulike lagene i havet. I vannet kan man analysere alger, plankton og andre organismer som lever i vannet, samt nivået av mikroplast og annen forurensing. I tillegg registrerer rosetten lyder, temperaturer og en hel del annen data.  

– Vi jobber også med å installere automatiserte målinger på vanninntaket, slik at vi løpende kan måle og analysere vannet i overflaten der Lehmkuhl seiler, forteller Tonny Algrøy, salgsdirektør ved Kongsberg Discovery.

– Det er to hovedsakelige oppgraderinger som gjøres på sensorsiden i denne runden, forteller Algrøy. 

– Det skal settes inn et såkalt blister i skroget foran her på skipet, sier han og peker på skutesiden. Det smeller og dunker og hviner i vinkelslipere fra innsiden.  

Water, Liquid, Blue, Azure, Fluid
Bottle stopper & saver, Cork, Liquid, Handwriting, Fluid

Oppgradert laboratorium

Naval architecture, Boat, Vehicle, Watercraft, Wood
Flash photography, Smile, White, Vehicle, Boat

FLERE HAKK OPP: 
– Nå oppgraderer vi utstyret på det gamle skole- og forskningsskipet med flere hakk, sier Tonny Algrøy, salgsdirektør ved Kongsberg Discovery.

Som navnet tilsier er dette blisteret en slags “blemme” som monteres under skipet. Denne huser en lang rekke sensorer som skal samle data på reisen. For å montere blisteret må skroget åpnes, en operasjon som er ekstra vanskelig i det spesielle klinkede skroget på Statsraad Lehmkuhl.

–– Under forrige ekspedisjon fikk vi noen utfordringer med bobler som ga støy på sensorene under fart. Denne gangen er blisteret bedre plassert og vi håper på enda bedre akustiske data på neste seilas, sier han. 

I dette blisteret settes det inn en lang rekke sensorer. Blant annet et avansert ekkolodd som kan registrere fisk og plankton i vannmassene under skipet.

– I tillegg installerer vi et helt nytt instrument som heter ADCP, eller “acoustic doppler current profiler”. Denne måler havstrømmer med høy presisjon. Den måler strømmene fra rett under kjølen på skipet til mange hundre meter ned i vannkolonnen, sier han. Dette er viktig for å forstå hvordan havene transporterer varme og plankton, hvordan annet maritimt liv påvirkes av bevegelsene i havet - og ikke minst hvordan været henger sammen med strømmene.

Vil lytte etter hvaler

One Ocean Expedition

2025-2026

Høsten 2025 legger Statsraad Lehmkuhl ut på den 12 måneder lange jordomseilingen One Ocean Expedition.

Formålet er å inspirere mennesker over hele verden til å engasjere seg for et renere hav, ved å øke bevisstheten om havets betydning for en bærekraftig fremtid, fremme internasjonalt samarbeid og forskning knyttet til havet.

I løpet av ekspedisjonen vil seilskipet besøke flere kontinenter og havner over hele verden. Ruten omfatter både åpne havområder og kystnære farvann for å dekke et bredt spekter av marine økosystemer.

Skipet vil fungere som en plattform for forskere som samler inn data om havmiljøet, klimaendringer, biodiversitet og forurensning. Slik vil de kunne bidra med viktig data for å forstå og bekjempe klimaendringer og forurensning.

Disse dataene vil også være viktige for å fremme forståelsen av havets kritiske betydning og nødvendigheten av å beskytte det.

One Ocean Expedition

2025-2026

Høsten 2025 legger Statsraad Lehmkuhl ut på den 12 måneder lange jordomseilingen One Ocean Expedition.

Formålet er å inspirere mennesker over hele verden til å engasjere seg for et renere hav, ved å øke bevisstheten om havets betydning for en bærekraftig fremtid, fremme internasjonalt samarbeid og forskning knyttet til havet.

I løpet av ekspedisjonen vil seilskipet besøke flere kontinenter og havner over hele verden. Ruten omfatter både åpne havområder og kystnære farvann for å dekke et bredt spekter av marine økosystemer.

Skipet vil fungere som en plattform for forskere som samler inn data om havmiljøet, klimaendringer, biodiversitet og forurensning. Slik vil de kunne bidra med viktig data for å forstå og bekjempe klimaendringer og forurensning.

Disse dataene vil også være viktige for å fremme forståelsen av havets kritiske betydning og nødvendigheten av å beskytte det.

Den tredje måleren som installeres er et cluster av hydrofoner, rett og slett en rekke mikrofoner som kan lytte til lyder under vann. I tillegg til å bare registrere lyden i seg selv, kan instrumentet også  måle retningen på lyden.

– Denne skal brukes til to ting: vi skal lytte på støy generelt, altså støyforurensing i havet, men vi skal også lytte etter marine pattedyr, som for eksempel hvalrop. Vi planlegger å benytte maskinlæring for å gjenkjenne hvalropene. Dermed trenger vi ikke sitte å lytte til alle opptakene, men maskinen kan gjenkjenne hvalene ved å lete etter signaturer i lydene, sier Algrøy. 

– Det å gjøre resultatene av forskningen og funnene tilgjengelig, er noe av det aller viktigste med ekspedisjonen. 

Dataene som samles inn vil være av uvurderlig verdi for forskere i mange tiår fremover, og de vil bidra til å forme forståelsen av polare økosystemer for fremtidige generasjoner av forskere. Dette er en påminnelse om at selv om vi har seilt i Amundsens kjølvann før, har vi fortsatt mye å lære fra disse fjerne og utfordrende farvannene.

Tonny Algrøy

SALGSDIREKTØR, KONGSBERG DISCOVERY

«Vi kommer til å innhente enorme mengder data under dette toktet.»

Hør knølhvalene synge her:

One Ocean Expedition

2025-2026

Våren 2025 legger Statsraad Lehmkuhl ut på den 12 måneder lange jordomseilingen One Ocean Expedition. Skipet gjennomførte den første One Ocean-ekspedisjonen i 2021-2023.

Formålet er å inspirere mennesker over hele verden til å engasjere seg for et renere hav, ved å øke bevisstheten om havets betydning for en bærekraftig fremtid, fremme internasjonalt samarbeid og forskning knyttet til havet.

I løpet av ekspedisjonen vil seilskipet besøke flere kontinenter og havner over hele verden. Ruten omfatter både åpne havområder og kystnære farvann for å dekke et bredt spekter av marine økosystemer.

Skipet vil fungere som en plattform for forskere som samler inn data om havmiljøet, klimaendringer, biodiversitet og forurensning. Slik vil de kunne bidra med viktig data for å forstå og bekjempe klimaendringer og forurensning.

Disse dataene vil også være viktige for å fremme forståelsen av havets kritiske betydning og nødvendigheten av å beskytte det.

One Ocean Expedition

2025-2026

Våren 2025 legger Statsraad Lehmkuhl ut på den 12 måneder lange jordomseilingen One Ocean Expedition. Skipet gjennomførte den første One Ocean-ekspedisjonen i 2021-2023.

Formålet er å inspirere mennesker over hele verden til å engasjere seg for et renere hav, ved å øke bevisstheten om havets betydning for en bærekraftig fremtid, fremme internasjonalt samarbeid og forskning knyttet til havet.

I løpet av ekspedisjonen vil seilskipet besøke flere kontinenter og havner over hele verden. Ruten omfatter både åpne havområder og kystnære farvann for å dekke et bredt spekter av marine økosystemer.

Skipet vil fungere som en plattform for forskere som samler inn data om havmiljøet, klimaendringer, biodiversitet og forurensning. Slik vil de kunne bidra med viktig data for å forstå og bekjempe klimaendringer og forurensning.

Disse dataene vil også være viktige for å fremme forståelsen av havets kritiske betydning og nødvendigheten av å beskytte det.

Statsraad Lehmkuhl

Statsraad Lehmkuhl

Motor vehicle, Wood, Gauge
Naval architecture, Cloud, Sky, Building, Boat
Sewing machine feet, Household appliance accessory, Creative arts
Hard hat, Helmet, Workwear, Headgear, Engineer
Photograph, White, Black, Font
Naval architecture, Boat, Sky, Watercraft
Naval architecture, Sky, Cloud, Water, Vehicle, Watercraft, Building, Boat, Window
Sky, Electricity
Motor vehicle, Window, Workwear, Orange
Naval architecture, Water, Boat
Mode of transport, Motor vehicle, Naval architecture, Boat, Watercraft
Dress shirt, Smile, Sleeve

Se flere bilder fra Statraads Lehmkuhl: