Font
Font
Font

NO | ENG

NO | ENG

NO | ENG

Digitale tvillinger kan redde liv

Potensialet i digital tvilling-teknologi er enormt, men vi behøver ikke reise til fremtiden for å se resultater: allerede nå kan teknologien redde liv på land og på vann.

Journalist: Siri Skaustein
Foto: Kongsberg Gruppen

Flight instruments, Air travel, Cockpit, Vehicle, Aircraft

– Å jobbe i industrien kan være farlig. Du klatrer opp høye bygninger, har store kraner rett over hodet ditt, eller jobber i nærheten av giftige avgasser. Da er du avhengig av informasjon for å minimere risikoen for ulykker. Der spiller digitale tvillinger en nøkkelrolle.

Det sier Shane McArdle, administrerende direktør i Kongsberg Digital. Som en markedsledende leverandør av industriell programvare til blant annet den maritime, energi- og fornybar-industrien, spiller Kongsberg Digital en viktig rolle for å gi operatører og ingeniører en smartere, tryggere og bedre arbeidsplass – blant annet gjennom digital tvilling-teknologi.

Shane McArdle

Administrerende direktør,

Kongsberg Digital.

Dress shirt, Smile, Sleeve, Collar, Suit, Happy
Dress shirt, Smile, Sleeve, Collar, Suit, Happy

– En digital tvilling er kort fortalt en digital versjon av en fysisk gjenstand.

Hva er egentlig en digital tvilling?

McArdle har stor tro på at digitale tvillinger kommer til å sørge for smartere løsninger og høyere livskvalitet for oss alle sammen. Men hva er egentlig en digital tvilling?

– En digital tvilling er kort fortalt en digital versjon av en fysisk gjenstand. Ved å sette mennesket i sentrum av den digitale tvilling teknologien endrer vi måten vi i dag jobber på til det bedre. Det bidrar til en smartere, tryggere og en mer bærekraftige industrier, forteller McArdle. Han sammenligner det med hvordan vi bygger en profil på sosiale medier:

– Du legger inn informasjon om alderen din, hvor du bor, om du er gift og har barn, og så videre. Summen av den informasjonen du legger inn blir din avatar, eller digitale tvilling.

Tilbake til faren ved å jobbe på store industrianlegg. Hva kan en digital tvilling bidra med for å gjøre arbeidet sikrere – på for eksempel en plattform i Nordsjøen? Alt handler om tilgang til informasjon som er satt i system.

– Det er en utfordring at informasjon blir liggende i siloer, uten å settes i sammenheng med hverandre. Når vi derimot samler all data vi har, får vi bedre oversikt over sitasjonen eller oppgaven. Det er alle brikkene i puslespillet, som utgjør en helhet. Jo mer data vi har, desto mer fullstendig blir bildet, sier McArdle.

Når all denne dataen samles, kan man altså bygge en digital tvilling. Gjennom sanntidsinformasjon og nøyaktige 3D-modeller, kan man hele tiden følge med og overvåke arbeidet som foregår på plattformen, og sørge for at alle som skal jobbe der alltid har full oversikt. Det minsker også risikoen for menneskelig svikt.

– Mennesker liker å ta snarveier, eller å gjøre ting sånn som de pleier å gjøre det. Datamaskinene er veldig gode på å finne mønstre, og å indikere hva som kan komme til å skje. Hva må gjøres på en annen måte om temperaturen skrus en grad opp eller ned, eller trykket endres? Når vi kan automatisere dette, og sette bort jobben med å samle inn data og analysere den til en maskin, eliminerer vi også faren for feil.

Tryggere arbeidshverdag – på plattform og i industrien
Personal computer, Peripheral
Gjennom sanntidsinformasjon og nøyaktige 3D-modeller, kan man hele tiden følge med og overvåke arbeidet som foregår på plattformen.
– På skjermen kan du se på 3D-modellen av plattformen nøyaktig hvor ventilen du skal inspisere sitter.

I tillegg er det mer effektivt. En ingeniør, en tekniker eller en operatør er alle avhengige av å få gjort den jobben de er ansatt for å gjøre. Men ofte går mye av tiden med på å vente – på informasjon, på at deler skal komme, eller vente på data. Digitale tvillinger legger bedre til rette for at for at ingeniørene på plattformen, skipet eller prosessanlegget kan bruke mer av arbeidstiden sin på å gjøre det de faktisk skal. Det kan øke både effektiviteten og lønnsomheten – og ikke minst redusere faren for ulykker.

– Kanskje er oppgaven din å utføre vedlikehold en ventil på en stor plattform. Du må lokalisere akkurat hvor den er, hvilke hindringer du kan møte på underveis og om den sitter vanskelig til. I tillegg trenger du informasjon om når den ble reparert eller skiftet sist, hvor den ble kjøpt, og av hvem, og hvor lenge det eventuelt er til den må skiftes ut. Alle disse tingene kan en digital tvilling hjelpe deg med, forteller McArdle:

– På skjermen kan du se på 3D-modellen av plattformen nøyaktig hvor ventilen du skal inspisere sitter. Du kan foreta en visuell inspeksjon av den for å se at den ikke er ødelagt. Så kan du klikke på pumpen på skjermen og få opp data om hele historikken til akkurat den delen, og sjekke av på at alt er ok. Da har du brukt femten sekunder på noe som tidligere kanskje tok en hel dag.

Mindre venting og raskere ferdig
Bicycle tire, Automotive design, Motor vehicle, Wheel

Det er både kostbart og risikofylt å ha folk offshore – fra transport til og fra, til det faktiske arbeidet på plattformen. Da må man veie risikoen opp mot fordelen av å ha mennesker der. Da er det en klar fordel om du også kan ha ingeniører og eksperter på land, som kan ha full oversikt over infrastruktur, kritisk data og rapporter – som kan gå hjem fra jobb klokken 16, og ikke jobbe fire uker på og fire uker av.

– Har du kontroll på plattformen fra land, kan du sende riktig ekspertise ut dit når du trenger fysiske hender til utføre vedlikehold eller installasjon av nytt utsyr. Flere av disse oppgavene vil også kunne utføres av roboter med tiden – roboter som kommer til på vanskelige steder og som i dag kan være forbundet med stor sikkerhetsrisiko. Det handler ikke om å ta fra folk jobben, det handler om å bruke teknologien på smarte måter, og minske risikoen for ulykker.

Oljeplattform med hjemmekontor

Selv om digitale tvillinger vil kunne ta over en del av oppgavene våre, er Shane McArdle i Kongsberg Digital overbevist om at slik teknologi vil ha positiv innvirkning på både arbeidslivet og samfunnet – og privatlivet.

Fortsatt folk i sentrum

– Det handler om å sette mennesket i sentrum, ikke å automatisere bort mennesket. Digitale tvillinger fører til at man kan snu arbeidsdagen fra å bruke mye tid på mindre oppgaver, til å heller bruke tiden større og viktige oppgaver.

Shane McArdle

Font
Dette er One Ocean Expedition 

One Ocean Expedition er en del av FNs havforskningstiår, og har som mål å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om hvor viktig havet er for en bærekraftig fremtid i et globalt perspektiv. Fra august 2021 har Statsraad Lehmkuhl vært på en to år lang jordomseiling, og har underveis fungert både som opplærings- og forskningsfartøy. Skipet er utstyrt med topp moderne forskningsutstyr, som kontinuerlig har samlet inn data om hvordan vi mennesker påvirker havet. Underveis har det blitt arrangert utstillinger og andre aktiviteter for skoler, universiteter og partnere verden rundt.