Font
Font
Font

NO | ENG

NO | ENG

NO | ENG

Font
Font

NO | ENG

NO | ENG

NO | ENG

Font

NO | ENG

NO | ENG

Et industrieventyr gjennom 200 år

Fra 1814 og frem til i dag har Kongsberg Gruppen gått fra å være en lokal våpenprodusent til å bli en global sparringspartner, produsent og innovasjonsskaper innen sikkerhet og teknologi. Det har rett og slett vært et industrieventyr som ennå ikke er over! Bli med på en reise tilbake i tid og se på noen av høydepunktene så langt.

Kongsberg Gruppen 

HISTORIE

Journalist: Kathinka H. Wang | Kongsberg Gruppen
Foto: Historiske foto fra Kongsberg Gruppen
Art director: Marius Halvorsen

Det siste tiåret byr på stadig nye etableringer, og i dag deles Kongsberg Gruppen inn i fire forretningsområder: Maritime, Discovery, Defence and Aerospace og Digital. Det er mye som kan trekkes frem fra disse årene, men noen høydepunkter skiller seg ut. 


2016: Geir Håøy tar over som administrerende direktør for hele Kongsberg Gruppen, og overtar dermed stafettpinnen fra Walter Qvam. Håøy ble ansatt i selskapet i 1993 og har vært en del av bedriftsledelsen siden 2010. 


Samme år som Kongsberg får ny toppleder går selskapet også inn i et spennende nytt partnerskap. De kjøper 49,9 % av aksjene til finske Patria, Finlands ledende forsvarsleverandør. Sammen blir de dermed Nordens største forsvarsleverandør, og en av de større i det europeiske markedet.


2018: Kongsberg Gruppen inngår en avtale med Rolls-Royce om å kjøpe opp Rolls-Royce Commercial Marine, en verdensledende teknologibedrift innen maritime operasjoner, som styrker selskapet ytterligere i den globale maritime industrien. 


2023: Det nyeste i industrieventyret er etableringen av Kongsberg Discovery, et nytt forretningsområde med fokus på avansert robotikk og sensorteknologi, med formål om å kartlegge, monitorere og forske på havområder. Sensorer og robotikk var tidligere en del av Kongsberg Maritime, men er etter hvert blitt et så stort og viktig fagområde at det er på tide å skille det ut som noe eget. 


2023: Den «norske» satellitten «Juice» sendes ut i verdensrommet for å lete etter utenomjordisk liv på Jupiter. Kongsberg Gruppen leverer flere essensielle komponenter til European Space Agency for å gjøre reisen mulig. Dette inkluderer stag som fester siderakettene til hovedraketten, og solcellepanel som gir satellitten strøm under hele ekspedisjonen – selv når den er flere hundre millioner kilometer fra sola. Selskapet blir en viktig leverandør til et historisk romfartsoppdrag som kan gi utrolige resultater. 


Fremtidsrettet vekst:

2014 – 2023

ESA/ATG medialab

2018 – 2023:

I ekstreme situasjoner ser verden til Kongsberg. Gjennom to tiår jobber de seg fra ambisjon til realitet: De opparbeider et rykte som en ledende, global aktør innen innovasjon og sikkerhet. Fra havdypet til verdensrommet leveres det trygge, fremtidsrettede og effektive løsninger på tvers av landegrenser.

En global leder:

1993 – 2014

Etter en finansiell knekk i 1987 retter de fokuset mot forsvarsaktiviteter som gjenoppretter økonomisk stabilitet i selskapet. De bytter navn til Norsk Forsvarsteknologi, og når selskapet er tilbake på beina rettes fokus nok en gang over på sivile og maritime sektorer, ledet av den nye administrerende direktøren Jan T. Jørgensen. Han innfører strenge tiltak for økonomisk kontroll og kvalitetskontroll, som bidrar til å trygge kunder og skape økt vekst. Selskapet er gjenfødt. 


1990: Norsk Forsvarsteknologi etablerer en romfartsdivisjon og utvikler boosterfeste og frigjøringsmekanismer for Ariane 5-rakettsystemet. De blir raskt Norges ledende produsent for delsystemer til romfart og satellitter. 


1993: De blir et børsnotert selskap. Dette resulterer i mange positive endringer i selskapet, blant annet at Kongsberg Maritime blir et eget forretningsområde i 1995. Samtidig endrer de navn på nytt, til Kongsberg Gruppen – som det fortsatt heter i dag.


Gjenfødselen:

1987 – 1993

Etter mange år med nasjonalt fokus i etterkrigstiden, begynner Kongsberg Våpefabrikk igjen å rette fokuset utover landegrensene. Med fingeren på pulsen i en periode hvor elektronikk og datateknologi er i oppblomstring, etableres deres dynamiske posisjoneringssystem og det utvikles banebrytende missilteknologi. De begynner gradvis å etablere seg som en ledende teknologiprodusent i det globale markedet. 

Kongsberg Våpenfabrikk blir i denne perioden en viktig partner i flere NATO-prosjekter, og begynner sin ferd inn i oljeindustrien og sivile, maritime og digitale sektorer. For å møte det globale markedet utvider de og åpner kontorer i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Midtøsten.

1972: Verdens ledende antiskipsmissil blir laget av fabrikken på Kongsberg. Den infrarøde, søkeraktiverte Penguin blir introdusert som et av den vestlige verdens første antiskipscruisemissil. Siden da har Penguin gjennomgått kontinuerlig testing og utvikling og blir i dag brukt av mariner over hele kloden – inkludert i Hellas, Tyrkia, Spania, Australia og Brasil. 


1977: Dynamic Positioning (DP) system settes i drift om bord på dykke-støttefartøy Seaway Eagle. Siden da har Kongsbergs DP-systemer blitt en verdensomspennende suksess.


Innovative gjennombrudd:

1960 – 1986

Kongsberg Våpenfabrikk blir et viktig ledd i å bygge opp og videreutvikle norsk industri etter andre verdenskrig, og vokser i takt med landets utvikling. Det inngås viktige samarbeid, blant annet med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som blir opprettet i 1946. Sammen jobber de for å sikre at det norske forsvaret har det nyeste og mest moderne innen forsvarsteknologi, med fabrikken som produsent av tekniske løsninger. Sammen med FFI og forsvaret jobbes det målrettet om å levere nasjonen forsvarssytemer av ypperste kvalitet.

Industrielt lokomotiv:

1945 – 1960

Automotive design, Style, Eyewear, Sharing

1899: Det bygges et dedikert vannkraftverk for å gjøre arbeidet mer sømløst. Kongsberg Våpenfabrikk fortsetter å vokse og etablere nye relasjoner. 

1903: De grunnlegger en egen våpenmakerskole som etterhvert også blir et internat utover 60- og 70-tallet. 

1921: Fabrikken lanserer sin første sivile produksjon, en rekke forskjellige verktøy, som etterhvert også blir prisvinnende verktøy med internasjonal anerkjennelse. Dette blir fulgt opp av produksjonen av bildeler, sykler og møbler. De utvider sortimentet betraktelig og når ut til kundegrupper.


Moderne tider:

1900 – 1945

1890 – 1900

Verdens beste:

Kongsberg Våpenfabrikk jobber mot et mål om internasjonal suksess. Innovasjon har alltid vært viktig, og det var like viktig i 1890 som det er i dag. I 1892 skaper rifla Krag-Jørgensen, utviklet av fabrikken, internasjonal oppmerksomhet. Rifla blir valgt ut til det amerikanske militærets “weapon of choice”, og vinner over 53 andre internasjonale forsvarsleverandører. Dette blir brukt som hovedvåpen i ni år. 


“It stood out from competing weapons of the time due to a revolutionary magazine, allowing for faster loading time”. Kongsberg Våpenfabrikk står nå bak Norges første storskala industrieksport.


I 1814 kommer Grunnloven til. Samme år etableres Kongsberg Våpenfabrikk, en av Norges første fabrikker, grunnlagt av Poul Steenstrup. I de påfølgende årene etablerer fabrikken seg og produksjonen rulles ut. Det blir en viktig forsvarsleverandør, etablerer seg i det unge, norske næringslivet, og skaper mange lokale arbeidsplasser.

Starten:

1814 – 1890

2014 – 2023

1993 – 2014

1987 – 1993

1960 – 1986

1945 – 1960

1900 – 1945

1890 – 1900

1814 – 1890

Flere historier fra Kongsberg Gruppen
Flash photography, Cloud, Grey, Style, Black-and-white, Happy
Personal computer, Table, Laptop, Furniture, Plant, Tableware, Desk, Community
Flash photography, Sleeve, Black-and-white, Style
Flash photography, Cloud, Grey, Style, Black-and-white, Happy
– Det gir oss muligheten til å ta pulsen på jorda
– Det gir oss muligheten til å ta pulsen på jorda
– Et industrieventyr gjennom 200 år
– Hvis du er opptatt av det nyeste innen robotikk, er dette stedet