Font
Font

NO | ENG

NO | ENG

NO | ENG

Og det er
antakelig verdens mest avanserte skip.

Polarskipet
Sir David Attenborough tåler ekstreme forhold.

Det tar forskere
og forsyninger med til arktiske strøk.

Og det er
antakelig verdens mest avanserte skip.

Det tar forskere
og forsyninger med til arktiske strøk.

Polarskipet
Sir David Attenborough tåler ekstreme forhold.

– Dette er et veldig komplekst skip hvor logistikk og forskning må jobbe sammen. Det tok et halvt år å bare forberede designet og dokumentene til designkonkurransen. Hvordan lagre utstyr uten at det er i veien? Hvordan få alle de 11 laboratoriene om bord til å tilfredsstille behovene til de ulike forskerne? Hvordan kan propeller og eksos unngå å forstyrre forskningseksperimentene? Vi klarte kravet for stillegående fartøy første gang vi testet det, sier Leenders. 

Skipet oppfyller Polarkoden, som stiller ekstra høye krav til designet både på grunn av ekstreme forhold og sårbarheten til naturen i de polare områdene. Det har stor betydning for organiseringen om bord og krever mye ekstra utstyr. 

Glasses, Smile, Table, Gesture

Erik Leenders, senior skipsdesigner i Kongsberg Maritime, fikk litt av en oppgave: Å designe det britiske polarskipet Sir David Attenborough. Et skip som skulle gli tilnærmet lydløst i vannet, kunne bryte isen og hente opp prøver fra 9000 meters dyp. Skipet har fått oppmerksomhet verden over, og det er ikke så rart. Sir David Attenborough er fem skip i ett: Et forskningsfartøy, en isbryter og et “passasjerskip” med plass til 60 forskere, en lastebåt som frakter alt fra containere til ping pong-bord og et tankskip for diesel og flybensin til basene i Antarktis. 

«Å få sjansen til å designe et skip som dette en gang i livet, er veldig liten.»

Isbryteren

Journalist: Tina Aasen
Foto/video: Cecilie Hatløy, British Antarctic Survey, Kongsberg Gruppen
Illustrasjon: Seloloving

Slope, Paint

Senior skipsdesigner Erik Leenders ledet det krevende arbeidet med Sir David Attenborough, et skip med mange oppgaver.

Erik Leenders

«Vi klarte kravet for stillegående fartøy første gang vi testet det.»

Naval architecture, Cruise ship, Boat, Watercraft, Vehicle, Window, Plant, Snow

Av tusen skip, er mange fortsatt i drift, blant annet tre polarskip, inkludert norske Kronprins Haakon, og andre forskningsskip. Kongsberg Maritime er også verdensledende innen grønn skipsfart og spiller en sentral rolle i å få ned karbonavtrykket til havs. Det vil ikke være nok med karbonnøytrale drivstoff, maritime virksomheter trenger teknologiske løsninger. Kongsberg Maritime har utstyr om bord på hvert tredje skip i verden. 

Skipsdesignerne tok mye lærdom fra prosessen med polarskipet “Kronprins Haakon” som ble døpt i 2018.

Offshorebåter, frakteskip, passasjerskip, forskningsskip – når Kongsberg Maritime kan skilte med å ha designet skip i femti år, til sammen 1000 skipsdesign, er det denne erfaringen som gjør teamet i stand til å skape et fartøy som Sir David Attenborough.

Eventyret startet med verftsgruppen Ulstein Group i Ulsteinvik, Møre og Romsdal. I 1974 etablerte verftet en ny bransjestandard for offshorefartøyer som bidro til den norske oljerikdommen. Skipsteknologi-delen av Ulstein Group ble solgt til britiske Rolls-Royce i 1999 som 2019 ble en del av Kongsberg Maritime. 

Automotive design, Boat, Vehicle, Watercraft

Det nær lydløse skipet kan brøyte seg frem i 3 knop gjennom 1 meter tykk is med 20 cm snø på toppen, og en modell ble testet i et basseng i Hamburg for å se om det klarte å snu i isen. Ved hjelp av undervannskamera studerte de hvordan isen ble brutt under vann. Erik Leenders var spent da dette helt spesielle skipet endelig skulle ta ut på sin første ferd ned elven Mersey ved Birkenhead i Storbritannia.

– Vi måtte balansere alle krav og løsninger. Det ble mange diskusjoner underveis når et så stort 3D-puslespill skulle settes sammen. Når du endelig ser flere tusen tonn stål gli i elva, gå fortere og fortere til det blir tatt med strømmen – da får du gåsehud, forteller han. 

Et 3D-puslespill uten sidestykke

Det første skipet ble levert i 1974 og satte standarden for offshorefartøy. «M/S Far Scotsman» var et av de tidligste fartøyene Kongsberg designet. Det ble sjøsatt i 1975. Arkivfoto: Kongsberg Maritime.

Grey
Font
Grey

Britiske Natural Environment Research Council kjørte en offentlig avstemning rundt hvilket navn polarskipet skulle få. En britisk DJ foreslo Boaty McBoatface, som så klart endte opp med å vinne. Navnet ble riktignok skrotet til fordel for Sir David Attenborough, året før miljøaktivisten og TV-personligheten fylte 90. Som plaster på såret, overtok en undervannsdrone om bord Boaty McBoatface-navnet.

For Kongsberg Maritime er det ekspertisen som har gått inn i både design og utstyr som gjør Sir David Attenborough til et enestående skip. Det tåler ekstreme temperaturer fra varme til kulde og presterer på sitt beste i verdens røffeste farvann. Skipet seiler mellom Storbritannia, Falklandsøyene, Antarktis og nord til arktiske strøk, de mest værharde områdene i verden. 

– En god isbryter er vanligvis ikke det beste skipet til å takle høy sjø, men vi traff ganske godt. Kaptein og mannskap deltok i prosessen, og de var fornøyd med hvordan skipet oppførte seg, sier Erik Leenders.

Boaty McBoatface

Sensorer under skipet kan for eksempel studere krill-stimer, og en av utfordringene til skipsdesignerne var å sørge for at isen ikke ødelegger sensorene. Det er viktig at alt utstyr fungerer til enhver tid. 

– Forskere fra hele verden som er med på tokt, har kanskje ventet i årevis for å få plass, og da vil du ikke at turen skal være forgjeves fordi det er en pumpe som ikke virker, sier Leenders. 

Skipet er i drift hele året både til klimaforskning og annen forskning, samtidig som det  forsyner britiske polarbaser i Antarktis og noen øyer i Atlanterhavet. Kongsberg Maritime har levert det meste av utstyret om bord. Det tas kontinuerlig vannprøver av overflatevann som pumpes inn i skipet og til alle laboratoriene. Det tar også jevnlige prøver av luftkvaliteten hvor skipet befinner seg til enhver tid. Dataene sammenstilles med data fra alle andre skip som gjør det samme, og slik får vi et helhetsbilde av luft-og vannkvaliteten over hele kloden. 

Forskere fra hele verden 

Sensorer under skipet kan for eksempel studere krill-stimer, og en av utfordringene til skipsdesignerne var å sørge for at isen ikke ødelegger sensorene. Det er viktig at alt utstyr fungerer til enhver tid. 

Skipet er i drift hele året både til klimaforskning og annen forskning, samtidig som det  forsyner bitiske polarbaser i Antarktis og noen øyer i Atlanterhavet. Kongsberg Maritime har levert det meste av utstyret om bord. Det tas kontinuerlig vannprøver av overflatevann som pumpes inn i skipet og til alle laboratoriene.

Det tar også jevnlige prøver av luftkvaliteten hvor skipet befinner seg til enhver tid. Dataene sammenstilles med data fra alle andre skip som gjør det samme, og slik får vi et helhetsbilde av luft-og vannkvaliteten over hele kloden. 

Forskere fra hele verden 

– Er dette verdens mest avanserte skip? 

– Jeg liker å si det. Du finner større og kraftigere polarskip, men ingen har så mange ulike oppgaver og fasiliteter som Sir David Attenborough, sier Leenders. 

Mye av prøvetakingen skjer langt under vannoverflaten, og her er vinsjene viktige. Forskerne tar også i bruk et 45 meter langt rør med en vekt øverst som veier rundt 9 tonn, som slippes hardt ned og borer seg inn i havbunnen. Når røret tas opp, kappes det i biter for å studere jordprøvene det har tatt med seg. Forskerne disponerer også driller som kan bore i hardt fjell under vann. 

Naval architecture, Passenger ship, Boat, Sky, Vehicle, Watercraft
Naval architecture, Boat, Sky, Vehicle, Watercraft

Bruttotonn:

15 000

Lengde:

128 m

Bredde:

24 m

Grey

Det britiske polarskipet Sir David Attenborough var på sitt første testseilas i 2020 og har nå avsluttet sin tredje sesong. 

Hydrodynamisk avdeling, maskinavdeling, interiøravdeling, strukturavdeling og elektroavdeling samt en rekke underleverandører var involvert i prosjektet. 

Kongsberg Maritime har i tilegg til å ha designet skipet, blant annet levert motorer, propellanlegg, thrustere,  girsystemer, dekksmaskineri og vinsjer om bord.

Skipet er 130 meter langt med et forsterket skrog for å tåle is og hardt klima. 

Det kostet 2,4 milliarder kroner og ble bygget på verftet Cammell Laird i Birkenhead ved Liverpool.

Sir David Attenborough