Font
Font
Font

NO | ENG

NO | ENG

NO | ENG

Font
ting people and planet
tech
Pro

– Alt vi gjør handler om å skape trygghet

Mellomtittel

Løsningene Kongsberg Gruppen utvikler høres kanskje ikke ut som noe som angår deg og meg i hverdagen.
Likevel handler det i bunn og grunn om noe veldig forståelig:

Å gjøre mennesker trygge, og kloden mer bærekraftig.

SAMFUNNSANSVAR

Journalist: Siri Skaustein
Foto: Kongsberg Gruppen | Shutterstock

I mer enn 200 år har Kongsberg Gruppen kombinert industriell erfaring med teknologi og gründerånd. Alene og i partnerskap med andre håndteres problemstillinger som krever innovasjon, kvalitet og presisjon i verdensklasse. I dag er dette viktigere enn noensinne. 

– Vi står overfor en klima- og miljøkrise, matkrise og en krig i Ukraina. Krigen i Ukraina er en pågående krise. Både for menneskene som er direkte involvert, og for Europa og verden ellers. I samarbeid med NATO og norske myndigheter bidrar vi med teknologi og forsvarsmateriell som beskytter de som rammes av krigen, forteller Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen. 

Men Kongsberg Gruppen gjør mye mer enn å bidra med forsvarsmateriell. Teknologien og produktene som utvikles, innen blant annet forsvar, energi, maritim, romfart og akvakultur, er med på å gjøre planeten mer bærekraftig. 

 

– Løsningene våre reduserer fossilt utslipp i skipsfarten, og vi hjelper til med å overvåke fiskebestanden slik at fiskeindustrien kan drives mer i pakt med naturen. Gjennom romfart kan vi overvåke ulovlig fiske og avskoging. Vi har også en unik kompetanse på havinstallasjoner og leder det grønne skiftet med pionerprosjekter innen havvind og autonom skipsfart. Alle disse bidragene er avgjørende for at vi skal klare å nå FNs klimamål.  

Gjør den blå planeten grønnere 

Kongsberg Gruppens teknologi og produkter finnes både på havets bunn og i verdensrommet – og i områdene mellom. En stadig blikk etter nye mulighetsrom har bidratt til en posisjon som verdensledende på romfartsteknologi, med et bredt spekter av satellittutstyr, systemer og løsninger for å passe på livet på jorda. 

Sikrer mulighetsrom 
Boats and boating--Equipment and supplies, Water, Cloud, Sky, Quadrathlon, Mountain, Lake
Automotive tire, Flash photography, Light

Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen 

«Oversikten over mulighetene og utfordringene som ligger under og foran oss, blir stadig bedre. Vi er på konstant utkikk etter innovasjoner som tar verden i riktig retning.»  

Samarbeid, åpenhet og idéutveksling står sterkt hos Kongsberg Gruppen. Tett og godt samarbeid med nasjoner, industrier, akademia og lokalsamfunn gir resultater. Det testes og utvikles banebrytende teknologi, det dykkes ned i utfordringer og det presenteres løsninger. Og alt handler om livene våre – og hverdagen til deg og meg. 

Klima for samarbeid 
– Alt vi gjør handler om å skape trygghet. Alt handler om å beskytte folk og klode. 
Safety glove, Laboratory equipment, Health care, Scientific instrument, Scientist, Research, Researcher, Chemistry, Workwear
Automotive design, Hearing
Flere historier fra Kongsberg Gruppen
Flash photography, Cloud, Grey, Style, Black-and-white, Happy
Personal computer, Table, Laptop, Furniture, Plant, Tableware, Desk, Community
Flash photography, Sleeve, Black-and-white, Style
Flash photography, Cloud, Grey, Style, Black-and-white, Happy
– Det gir oss muligheten til å ta pulsen på jorda
– Det gir oss muligheten til å ta pulsen på jorda
– Et industrieventyr gjennom 200 år
– Hvis du er opptatt av det nyeste innen robotikk, er dette stedet